Resource Library‎ > ‎

Stances

 
 
 
Parallel Stance
Heiko Dachi
Narani Sogi
Open Stance
Hachiji Dachi
Palcha Sogi
Open Foot Stance
Mutsubi Dachi
 
 
 
Close Stance
Heisoku Dachi
Moa Sogi
X Stance
Kosa Dachi
Kyocha Sogi
Foward Stance (Shotokan)Zenkutsu Dachi
Chon Gul Sogi
 
 
 
Foward Stance (Goju)
Zenkutsu Dachi
Crossed Legs Stance
Bensoku Dachi
Horse Stance
Kiba Dachi
Kima Sogi
 
 
 
Straddle Stance
Skiko Dachi
Back Stance (Shotokan)
Kokutsu Dachi
Hugul Sogi
Back Stance (Wadokyu)
Kokutsu Dachi
 
 
 
Inward Tension Stance
Sanchin Dachi
Walking Stance
Moto Dachi
Gunnun Sogi
Cat Stance
Nekoashi Dachi
Twitpal Sogi
Comments